Sme tu
pre teba

Chceš vedieť viac alebo začať
spoluprácu? Ozvi sa nám!

Emailová adresa
info@vidadu.com
Telefónne číslo office
+421 918 918 025
Vidadu Extra, s. r. o. Račianska 22/A 831 02 Bratislava IČO: 50437101 DIČ: 2120322259 IČ DPH: SK2120322259
SK20 0200 0000 0037 1367 1553 VÚB, a.s. SUBASKBX

Sme tu pre teba

Chceš vedieť viac alebo začať spoluprácu? Ozvi sa nám!

Prosím, skontrolujte vaše údaje…

Čo je nové
na Instagrame?