Sme tu
pre teba

Chceš vedieť viac alebo začať
spoluprácu? Ozvi sa nám!

Emailová adresa
ceckomichal@gmail.com
Telefónne číslo office
+421 918 918 025
Vidadu Extra, s. r. o.
Račianska 22/A
831 02 Bratislava

IČO: 50437101
DIČ: 2120322259
IČ DPH: SK2120322259
SK20 0200 0000 0037 1367 1553
VÚB, a.s.
SUBASKBX
Máš záujem o spoluprácu?

Kontaktuj nás a vo Vidadu dohodneme zvyšok

Roman Drevo

Account manager

Sme tu pre teba

Chceš vedieť viac alebo začať spoluprácu? Ozvi sa nám!

Prosím, skontrolujte vaše údaje…

Čo je nové
na Instagrame?